torsdag 22. mai 2008

Starten på mi bloggingkarriere!

Eg veit ikkje heilt kvifor eg opprettar ein blogg. Og heller ikkje kvifor eg gjer det klokka halv tre midt på natta! Men i den teknologiske verda vi lever i i dag fell det vel berre heilt naturleg å oppretta denna tingen her. Eg føljer straumen, slik så mange andre også gjer.

Natti!

PS: Dette kan no bli spannandes!

Ingen kommentarer: