tirsdag 9. februar 2010

face your fear.

å faca sin fear e ofta lurt. for av å face ann venne du deg også t å sjå/gjera da du i førstninga frykta. da har jaffal eg hørt ein elle anna gong å frå ein elle anna person som eg ikkje vett kim e sånn akkurat no... einaste eg vett e at utsagna for eigen del kan funka. så her e for tio mi frykt: å fatta me eige hovud at eg nærast aldri e t frukost lenger. kan sikkert teljast på ei og same(!) hand alle gongane eg har "bidrege" i matsalen ved morgongry(itte jul då altså).så ta da me ro mamsen, e kje så gale so da kan høyrast ut for:P jaffal: eg har gått til verks med eigen kreativitet; laga "plan" over frukostgåinga, samt leggetidene mine(ja! for eg e ikkje heilt go på å legga meg t rett ti hell..). så sånn egentli kan da vera ein av hovudårsakene t at eg ikkje e "t-stades" typ åtta på føremiddagen. NO face eg uansett fearen! mest for å sjå kor gale da FAKTISK e, for så å gjera noko me problemet:

ja! no e da full skjerpings!!!

eg har actually våre t frukost 2 DAGA in a row dinna veko(ja, dei to dagane so e gått då altså):P. så da kan sjå ut for at da funka:P

må s p r i n g a.
trening venta.


ha ein fine kveld folks. da ska eg ha:)


Kaiis<33 kommentarer:

marian thunold sa...

mamsen ser deg vett du! må eta frukost ja. kutt heller ut nåke nattmat. e du me elle?

KAIA sa...

hoho. får da fint t åg da;)

KAIA sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.